วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติ  พันธกิจของ iKala คือการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจด้วย AI และให้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล, องค์กร หรือธุรกิจ

golden-circle-th

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

iKala เชื่อว่ารากฐานสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนคือการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเทคโนโลยีและออกแบบผลิฒภัณฑ์ Sega Cheng ผู้ร่วมก่อตั้ง iKala มีประสบการณ์การทำงานจาก Google และได้นำให้ทีม iKala มีการคอยติดตามเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งทำการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวบรวมทีมงานมืออาชีพ บุคลากรจากบริษัทชั้นนำ เช่น Google, Yahoo!, HTC, MediaTek และ Microsoft ด้วยเทคโนโลยีชั้นยอดของ iKala ส่งผลให้ iKala เป็นพาร์ทเนอร์ของ Google และ Facebook

วัฒนธรรมองค์กร

อิสรภาพและความรับผิดชอบคือค่านิยมหลักของ iKala เราเชื่อว่าบุคลากรคือรากฐานที่ดีขององค์กร ที่ iKala ทีเคารพความคิดเห็นของพนักงานทุกท่าน และใช้ระบบให้ทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานกัน ไม่ว่าจะเป็น Peer Review, Peer Interview และ Peer Bonus.

เป้าหมายสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

เป้าหมายสูงสุดของ iKala คือการการขยายสาขาไปทั่วโลก โดย iKala มีสำนักงานใหญ่อยู่ในไต้หวัน และขยายสาขาไปในประเทศต่าง ๆ เช่น ไต้หวัน, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย พร้อมทั้งยังมีแผนที่จะขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆในอนาคต

สวัสดิการ

 • นโยบาย Work From Home 2 วัน/สัปดาห์
 • Performance bonuses
 • Company Trip
 • คอร์สเรียนภาษาจีน
 • ประกันชีวิตและตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำไตรมาสและทุกสิ้นปี

บรรยากาศในที่ทำงาน

 • ออฟฟิศใกล้รถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี
 • พื้นที่ทำงานใน Co-working space 
 • ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่
 • บรรยากาศในที่ทำงานเป็นกันเอง
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น

ตำแหน่งที่ว่าง

คลิกเพื่อดูตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร

สมัครงานกับ iKala

กรอกใบสมัคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ iKala